Hệ thống quản lý chất lượng - ISO


CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 :2008

 

 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Với sứ mệnh của mình, HUNGTHINH CCI., JSC cam kết triển khai các công trình Xây dựng đạt chất lượng cao nhất, tiến độ đáp ứng yêu cầu đã cam kết, không ngừng cải tiến để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng những cam kết cụ thể:

 

 * Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 làm nền tảng cốt lõi trong việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.

 * Cải tiến liên tục và sáng tạo, lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu đảm bảo các công trình xây lắp của Công ty triển khai đáp ứng với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của chủ đầu tư và luật định.

* Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc duy trì công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ quản lý, tác nghiệp đối với các vị trí công việc quan trọng trong hoạt động thi công xây lắp các công trình của Công ty.

* Tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng suất - chất lượng. Thúc đẩy tinh thần đoàn kết nhất trí trong doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống người lao động.

 

 

 

 

 

HUNG THINH CCI ., JSC 

Mang đến sự hài lòng cho khách hàng