Công trình khách sạn Hà Nội Plaza

Phân loại:  Công trình dân dụng
Hiện trạng:  Công trình đã thi công

 

 


Chi tiết dự án


Địa chỉ: Hà Nội
Chủ Đầu Tư: Khách sạn Hà Nội Plaza
Giá trị hợp đồng: 0.5 tỷ VNĐ
Thời gian hoàn thành: 04/2010 - 08/2010