Trường học Hàn Quốc - Hà Nội

Phân loại:  Công trình dân dụng
Hiện trạng:  Công trình đã thi công

 

 


Chi tiết dự án


Địa chỉ: Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Chủ Đầu Tư: Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam
Giá trị hợp đồng: 13,8 tỷ VNĐ
Thời gian hoàn thành: 02/2011 - 03/2014, 12/2013 - 03/2014