Dự án: Khu nhà ở Green Bay Hạ Long

Phân loại:  Công trình dân dụng
Hiện trạng:  Công trình đang thi công

HÌNH ẢNH THI CÔNG


Chi tiết dự án


Địa chỉ: Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH đầu tư PTSX Hạ Long
Giá trị hợp đồng: 20,68 tỷ đồng

Thi công kết cấu phần thô và hoàn thiện khu nhà ở Green Bay Village