GÓI THẦU: CÔNG TÁC KẾT CẤU CHO NHÀ MÁY CHÍNH - DỰ ÁN SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ THÁI BÌNH

Hiện trạng:  Công trình đang thi công


Chi tiết dự án


Địa chỉ: Lô F, Khu Công nghiệp Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Gói Thầu: Công tác kết cấu cho nhà máy chính - Dự án sản xuất phụ tùng ô tô tại Thái Bình
Giá trị hợp đồng: 15, 5 tỷ đồng